Lærerikt sted?

Læring som passer deg!

Introduksjon.no er en opplæringsplattform for fag og språk.
På smarttelefon eller pc. Med alt på ett sted.

Lær hvor som helst. Når som helst. Med åkken som helst.

AKTUELT

Hva er egentlig Introduksjon.no?

Under lanseringen av Introduksjon for en temmelig fullsatt sal, presenterte Farid Ghiami arbeidet som startet i 2002 – og som nå har tatt sine sjumilssteg med lanseringen av Introduksjon.no. Denne opplæringsplattformen er helhetlig og skybasert – og både for fag og...

Vår analog-digitale brosjyre!

Vår analog-digitale brosjyre!

Brosjyren som vi har laget for Introduksjon, er ikke en hvilken-som-helst brosjyre. Den er basert på den lille notisblokken som daglig leder Farid Ghiami hadde i baklommen fra den dagen han kom til Norge og begynte å lære språket. Denne lille, gule notisblokken ble...

Foredrag om norsk som andrespråk: «I bredden og i dybden»

Under lanseringen av Introduksjon.no, holdt lærebokforfatter og doktorgradsstipendiat Gølin K. Nilsen foredrag med tittelen "I bredden og i dybden". I dette foredraget snakker hun om at språklæring og undervisning i en arbeidskontekst ikke bare skal gå i dybden, men...

Med arbeidsredskapet i lomma

Introduksjon.no er en nyutviklet digital og skybasert interaktiv opplæringsplattform tilgjengelig på stasjonære og mobile enheter. «Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere» danner i hovedsak grunnlaget for innholdet og progresjonen i plattformen. Domenet Arbeidsliv blir særlig vektlagt.

Mobil

Mobiliteten gjør at terskelen for å komme i gang med opplæring senkes, samtidig som deltakerne får utnyttet tiden mer effektivt.

Funksjonsrik

Funksjonene utgjør samlet en interaktiv opplæringsplattform som kan tilpasses deltakerne ut fra individuelle forutsetninger og behov.

Skybasert

Vår løsning er skybasert og tilgjengelig på tvers av alle plattformer. Alle data er trygt lagret hos oss, og vi følger alle retningslinjer for personvern og EUs nye personvernregler under General Data Protection Regulation (GDPR).

Funksjonsrik. Lavterskel. For dine greier.  

Funksjonene utgjør samlet en interaktiv opplæringsplattform som kan tilpasses deltakerne ut fra individuelle forutsetninger og behov. Mobiliteten gjør at terskelen for å komme i gang med opplæring senkes, samtidig som deltakerne får utnyttet tiden mer effektivt.

ØVELSER

Øvelser har som mål å utvide kunnskapene innenfor aktuelt fagområde. Deltakerne får opp «flashcards» med spørsmål og svar. Disse er fordelt på ulike moduler/tema og kategorier og kan inneholde både tekst, bilde og lyd.

MINE NOTATER

Lag egne ordlister og grupper på ulike temaer, samt oversett ordene til ditt eget  morsmål i denne funksjonen (støtter de språkene som finnes i Google Translate). Innholdet kan også deles med andre deltakere.

CHAT

Kommuniser interaktivt med læreren og andre deltakere når som helst og hvor som helst. Dette kan benyttes i oppfølging når deltakeren er i arbeids- og språkpraksis.

FILSYSTEM

Filsystemet gir mulighet til å lage dokumenter i ulike formater (Office/PDF etc.) og dele med interessenter, f. eks. arbeidsgivere, veileder i NAV, lærere, med flere.

STATISTIKK

I Introduksjon.no har både deltakeren og læreren tilgang til detaljert statistikk, blant annet over hver deltakers nøyaktige tidsbruk og progresjon i øvelser.

GDPR, PERSONVERN OG UNIVERSELL UTFORMING

Plattformen tilfredsstiller kravet for Universell Utforming. Introduksjon.no er et norsk
produkt, og etterfølger nye personvernregler utformet av EU under General Data Protection Regulation (GDPR).

ANDRE FUNKSJONER

SPRÅK

Introduksjon.no har støtte for både norsk og engelsk. Deltakere kan også bruke ordlistefunksjonen som støtter de språkene som finnes i Google Translate.

TILPASSEDE OPPGAVER OG INNHOLD

Innholdet tilpasses og distribueres i forhold til nivå og progresjon. Deltaker øver og svarer, noe som i neste omgang evalueres av lærer – og alt dette skjer i sanntid.

Statistikk over tidsbruk for hver enkelt deltaker, samt løste oppgaver, registreres automatisk. Slik har læreren til en hver tid oversikt over deltakers nivå og innsats.

En slik oversikt brukes for å gi den enkelte et målrettet og individuelt opplegg. Samtidig gir det tidlig mulighet til å fange opp dem som «glipper», og dermed mulighet til å gå inn med eventuell ekstra innsats eller avklaringer på bakenforliggende årsaker.

PERSONLIG EIERSKAP

Innholdet i Introduksjon.no tilpasses individuelt, noe som gjør at deltakeren vil oppleve et sterkere eierskap til læringsprosessen. Opplæringsplattformen gis ytterligere et personlig preg ved at deltakerne/lærerne kan lage eget innhold (øvelser/flashcards og ordlister) – og dele dette med andre brukere i løsningen.

Registrer deg og motta vårt nyhetsbrev

Informasjonen som legges inn i skjemaet blir brukt til å kontakte de som sender inn skjema ved jevnlige nyhetsbrev. Informasjonen blir ikke gitt videre til noen tredjeparter. E-post lagres hosmailchimp, og vil bli slettet ved forespørsel. Se forøvrig vår personvernerklæring for mer info.

DEMOBILDER

Her kan du se noen eksempler fra hvordan opplæringsplattformen ser ut.

PRISER

Ta kontakt med oss, så finner vi pris som er tilpasset deres behov.

Hvordan arbeider brukeren
med produktet?

Arbeidsmåten er generelt slik på opplæringsplattformen:

Deltakeren leser eller lytter til teksten i øvelsen X antall ganger. Deltakeren tar notater underveis om tema og/eller ord og bearbeider teksten så mye som mulig. Notater føres i ”Mine notater”.

Deltakeren arbeider med de «flashcards» som følger teksten i øvelsen. De gir dybdeforståelse og bedre kontekstforståelse, de utforsker vokabular og uttrykksmåter, trener uttale og enkelte grammatiske kategorier.

Deltaker besvarer oppgaver muntlig og/eller skriftlig, og svarene sendes lærer for evaluering.

EFFEKT

Hvordan oppfyller Introduksjon.no kravene til hva brukerne kan forvente seg?

EFFEKTIV LÆRING = RASKT I JOBB

Bruk av Introduksjon.no er effektiv i tilegningen av yrkesrettet språk, fagkunnskap og kulturell forståelse. Den enkelte opplæringsinstitusjon tjener på dette ved at deltakerne får komme raskt ut i arbeidslivet. Dette igjen kommer samfunnet til gode.

RESSURSBESPARENDE

Opplæringsinstitusjonen sparer ressurser ved at deltakeren kan få individuell oppfølging/veiledning via plattformen (chat) uten at det er nødvendig for lærer/veileder å reise til arbeidsstedet.

STØRRE EGENINNSATS

Deltakere stimuleres til større egeninnsats ved at opplæringssekvenser tilpasses den enkeltes erfaringsbakgrunn, utdanning fra før og mål som settes. Det at deltakeren «hvor som helst og når som helst» kan gjennomføre mikroøkter gir ekstra motivasjon til å akselerere egen progresjon. At egeninnsats og framgang i form av løste oppgaver kan måles, gir en ekstra stimulans og ansvarsbevissthet.

TA KONTAKT MED OSS

Vi mener at Introduksjon.no løser vesentlige utfordringer knyttet til opplæring, integrering og effektivitet ved at alt blir samlet i en digital plattform – som blir enda smartere i kommende versjoner.

Hvis du ønsker å vite mer, ta kontakt med oss.

Informasjonen som legges inn i kontaktskjemaet blir brukt til å kontakte de som sender inn skjema, og blir ikke gitt videre til noen tredjeparter eller brukt i forbindelse med promotering av noe slag. E-post lagres internt i systemet, og vil bli slettet ved forespørsel.

Pin It on Pinterest